Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

EnteroGran

 

Người đăng: Hỗ trợ tiêu hóa | 2017-03-13 08:51:59

Men vi sinh EnteroGolds - Men vi sinh EnteroGran

 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Phòng Kinh doanh

ĐT: 0275 3900058

1184 nhà thuốc

Mỏ Cày Bắc-Nam; Chợ Lách; Thạnh Phú

Giồng Trôm; Ba Tri; Châu Thành; Bình Đại;TP. Bến Tre.

Chi nhánh Hồ Chí Minh

ĐT: 0283 6220206

Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận;

Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Lâm Đồng;

Tiền Giang; Long An; Tây Ninh; TP.HCM.
Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook