Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

Probiotics tốt cho sức khỏe bạn

 

Người đăng: Hỗ trợ tiêu hóa | 2019-07-19 16:29:00

Men vi sinh EnteroGolds - Men vi sinh EnteroGran

 

Lợi khuẩn là các loại vi khuẩn sống mang lại nhiều lợi ích trong việc cải thiện chức năng và sự cân bằng trong hệ tiêu hóa.

 

Probiotics tốt cho sức khỏe bạn - men vi sinh EnteroGolds EnteroGran

 

Bổ sung men vi sinh EnteroGolds - EnteroGran chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii tốt cho hệ tiêu hóa của bạn.Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook