Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

Hình ảnh sản phẩm

 

Người đăng: Hỗ trợ tiêu hóa | 2018-08-26 00:00:00

Men vi sinh EnteroGolds - Men vi sinh EnteroGran

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM THUỐC ENTEROGOLDS

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogolds

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogolds

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogolds

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogolds


HÌNH ẢNH THỰC TẾ SẢN PHẨM THUỐC ENTEROGRAN

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogran

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogran

men-vi-sinh-men-tieu-hoa-enterogran

Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook