Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân,
              thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0283 622 0205

Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Website: bepharco.com

Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook