Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, P. Phú Tân,
              TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 08 36220205

Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Website: bepharco.com

Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook