Men vi sinh EnteroGolds/EnteroGran

Chứa 2 tỷ bào tử Bacillus Clausii

Tìm được 1 bài viết có từ khóa cơ quan tiêu hóa xuất hiện trong nội dung bài


Hệ tiêu hóa

XEM TIẾP >>
1


Entero -Bụng khỏe sống vui Đồng hành cùng chúng tôi
trên facebook